Comparative Education*(این نوشته و احصای برخی از اختلال ها، تخلّفات، ناهنجاری ها، آسیب های اجتماعی، رذایل اخلاقی فردی و  اجتماعی، در حال تکمیل، ویرایش، حذف و اضافات می باشد و قطعاً، نمی تواند نهایی و پایانی آن باشد؛ این موارد، به این شکل و به صورت یکجا، در هیچ منبعی، تجمیع و آورده نشده است و در بیشتر منابع موجود، حداکثر تا 40 مورد، احصاء شده است؛ این درحالی است که در نوشته پیش رو، تا بیش از 500 مورد، جمع آوری شده است. مطمئنم این نوشته، به این صورت، منبع و مرجعی برای پژوهشگران خواهد بود تا احیاناً، آن را ادامه بدهند و تکمیل نمایند. چنانچه، موارد جدیدی هم، به نظر شما مخاطبان و خوانندگان محترم می رسد، اعلام نمایید تا درج و اضافه گردد. محمدرضا باقرپور)

-         اعتیاد سنتی.

-         اعتیاد صنعتی.

-         پولشویی.

-         ازدواج غیرقانونی.

-         اغتشاش در جامعه.

-         نشر اکاذیب و شایعه.

-         جیب بری.

-         ترور.

-         .

-         زمین خواری.

-         کودک همسری.

-         کودک آزاری. (هرگونه بدرفتاری فیزیکی یا عاطفی، استفاده جنسی، غفلت یا رفتار همراه با بی توجهی یا استثمار تجاری یا سایر انواع استثمارها که منجر به آسیب واقعی یا احتمالی به سلامت جسمی و روانی، بقا و رشد یا کرامت کودک در زمینه روابط یا مسؤولیت، اعتماد یا قدرت شود.)

-         همسر(زن)آزاری. (همسر آزاری، یعنی بدرفتاری یا خشونتی که از طرف مرد، بر زن اعمال می شود که این خشونت، ممکن است جسمی، روانی یا جنسی بوده باشد.)

-         شوهرآزاری. (رفتاری آزار دهنده از سوی زن، علیه شوهر که در محیط خانواده، به وقوع می پیوندد و حقوق او را پایمال می کند؛ البته این آزار، ممکن است جنبه روانی، جنسی، اقتصادی، جسمی و. داشته باشد.)

-         وجود کودکان خیابانی.

-         تنبیه فیزیکی کودک. (کتک زنی)

-         گروگان گیری.

-         آدم ربایی.

-         رشوه گرفتن.

-         رشوه دادن.

-         دیگرکشی.(قتل)

-         خودکشی.

-         طلاق.

-         فرار فرزند از خانه.

-         فرار زن از خانه شوهر.

-         فرار مرد از خانه که معمولاً، به دلیل اعتیاد به مواد مخدر، بدهی، شوهرآزاری از طرف زن و. اتفاق می افتد.

-         عکاسی و فیلمبرداری های پنهانی و غیرمجاز از اماکن،عمومی، مانند: باشگاه های ورزشی بانوان، تالارهای مجالس عروسی، سرویس های بهداشتی، اتاق های پرو، آرایشگاه ها، استخرهای نه و.

-         اسیدپاشی.

-         باجگیری.

-         انجام بازی های غیرمجاز رایانه ای.

-         خرید و فروش بازی های غیرمجاز رایانه ای.

-         بیکاری.

-         بی حجابی.

-         بدحجابی.

-         اختلاس.

-         رانت.

-         چاپ و پخش شب نامه.

-         چاپ و پخش کتب غیرمجاز.

-         چاپ و پخش مجلات و مطبوعات غیرمجاز.

-         چاپ و نشر تصاویر غیرمجاز در بسترهای مختلف و به طرق مختلف.

-         جعل انواع اسناد و مدارک.

-         همجنس بازی.

-         آمیزش با حیوانات. (وطی)

-         مزاحمت های خیابانی برای دختران و بانوان.

-         وندالیسم. (تخریب کنترلنشده اشیاء و آثار فرهنگی باارزش یا اموال عمومی، مثل: صندلی ها در استادیوم ورزشی و.)

-         یادگاری نویسی روی دیوارها، اماکن عمومی مختلف، درختان و.

-         راه اندازی مراکز فحشاء.

-         تن فروشی و فحشاء و درآمد مالی از آن.

-         خرید و فروش اسلحه و سایر وسایل انفجاری غیرمجاز، مثل نارنجک.

-         نگهداری و حمل اسلحه غیرمجاز و سایر وسایل انفجاری غیرمجاز، مثل: نارنجک.

-         خرید و فروش ترقه های غیرمجاز.

-         ترقه بازی.

-         خرید و فروش، حمل و نگهداری انواع مواد مخدر.

-         مصرف انواع مواد مخدر.

-         مصرف نوشیدنی های الکلی.

-         خرید و فروش نوشیدنی های الکلی.

-         تهیه مشروبات الکلی در منزل، به روش سنتی.

-         زورگیری.

-         تأسیس شرکت های هرمی.

-         عضویت در شرکت های هرمی.

-         شعارنویسی، علیه مسؤولان رده های مختلف.

-         توالت نویسی.

-         رد و بدل شدن ناسزا و فحش های رکیک، بین اشخاص.

-         غیبت.

-         تهمت.

-         دروغگویی.

-         خودخواهی.

-         ذلت و خواری.

-         تملق و چاپلوسی.

-         خشم.

-         بی غيرتی.

-         افشاگری.

-         نمّامی.

-         چشم پوشی از حق.

-         تجسس.

-         سادگي و بلاهت.

-         جلع و برهنگی.

-         حميت. (جانبداری از باطل)

-         بی تفاوتی نسبت به حق و باطل.

-         محدودیت به عاطفه غریزی در انسان ها.

-         بی عاطفگی.

-         نفاق و دورویی.‏

-         حفظ ظاهر برای جلوه گری و فريب مردم.

-         هتك آبروی اسلام و مسلمانان.

-         نامجویی و شهرت‏ طلبی برای خويشتن.

-         انزوا و گوشه ‏گيری.

-         افشای راز دیگران.

-         خوف نداشتن از خدا. (جرأت و بی باكی.)

-         تجری نسبت به خدا.

-         

*نمونه هایی از معروف ها و منکرهای اداری:

(این نوشته و احصای معروفات و منکرات اداری، در حال تکمیل، ویرایش، حذف و اضافات می باشد؛ عناوین معروفات و منکرات اداری، به صورت پراکنده، در برخی منابع و نوشته ها آمده اما به این صورت و یکجا، برای اولین بار است که آورده می شود؛ باشد که منبع و مورد استفاده علاقه مندان و پژوهشگران، واقع و نسبت به ادامه و تکمیل آن توسط محققان توانا، اقدام گردد. قطعاً این تعداد، نهایی نیست؛ لذا چنانچه موارد جدیدی، به نظرتان می رسد، اعلام نمایید تا درج و اضافه گردد. محمدرضا باقرپور)

نمونه هایی از معروف های اداری:

-         اعمال بی طرفانه قوانین و مقررات جاری.

-         رعایت اصل کرامت انسانی و رفتار محترمانه، انسانی و اسلامی با همکاران و ارباب رجوع، تحت هر شرایط.

-         عدم تبعیض در تصمیمات مربوط به کارمندان و ارباب رجوع.

-         دسترسی آسان به خدمات اداری، برای کارمندان و ارباب رجوع.

-         دسترسی آسان به اطلاعات مورد نیاز.

-         ایجاد شرایط لازم و کافی برای آگاهی به موقع همه کارمندان، مخاطبان دایمی و ارباب رجوع از تصمیمات و فرآیندهای اداری.

-         وجود آزادی کامل در اظهارنظرها، پیشنهادها و انتقادهای اداری از سوی کارمندان، ارباب رجوع و واحدهای تحت تکفل در جلسات چه به صورت شفاهی چه به صورت مکتوب بدون هرگون عواقب ناشی از آن.

-         پرهیز از شروط غیرقانونی و خارج از مقررات جاری در توافق نامه ها و قراردادهای اداری.

-         رسیدگی به موقع و منصفانه، به شکایات و اعتراضات همکاران و ارباب رجوع.

-         جبران مادی و معنوی ناشی از قصور احتمالی دستگاه اجرایی، در قبال کارمندان و ارباب رجوع.

-         تکریم ارباب رجوع، در ورودی و خروجی و در صورت وم به بازرسی، بازرسی نامحسوس به جای بازرسی محسوس.

-         اطلاع رسانی و توضیح محترمانه در خصوص دلیل ممانعت از ورود وسایل همراه، نظیر: کیف، دوربین عکاسی، ساک، تلفن همراه و.

-         تعبیه مکانی مطمئن با دسترسی آسان برای وسایل همراه مراجعان.

-         تکریم ارباب رجوع به لحاظ گفتاری و رفتاری و پرهیز از الفاظ اهانت آمیز و غیرمحترمانه.

-         شفاف سازی و قابل دسترس بودن بخشنامه ها، دستورالعمل ها و مکاتبات غیرطبقه بندی شده اداری.

-         پرهیز از تبعیض یا پنهان سازی در ابلاغ و اجرای بخشنامه ها، دستورالعمل ها و مکاتبات اداری.

-         منع مطالبه مدارک اطلاعات و هزینه های اضافی و توجیه ارباب رجوع در خصوص هزینه های دریافتی.

-         اطلاع رسانی در خصوص زمان مناسب انجام خدمت.

-         آموزش حین خدمت، برای کارمندان.

-         توجه به اسناد بالادستی در زمان اتخاذ تصمیم و صدور بخشنامه.

-         پرهیز از انجام خدمت در ساعات و محیط های غیراداری.

-         اطلاع رسانی در خصوص قابلیت و امکان تجدیدنظر در تصمیمات.

-         داشتن فرآیندها و رویه های مشخص، به دور از تبعیض برای ارائه خدمت.

-         اجتناب از تبعیض و اعمال سلیقه در اجرای قوانین.

-         فراهم نمودن پاکیزگی و نظافت در فضای اداری.

-         فراهم نمودن آرامش و سکوت در فضای اداری.

-         مهیا نمودن محل مناسب انتظار برای مراجعان.

-         متمرکز بودن فضای واحدهای اداری مرتبط با هم.

-         پرهیز از تبعیض در اعمال صلاحیت ها و اختیارات اداری در همه سطوح، نظیر جذب نیرو، صدور مجوزها، واگذاری ها و.

-         ایجاد فرصت های برابر شغلی، برای جذب نیروی انسانی.

-         ایجاد فرصت های برابر ارتقای شغلی.  

-         محترم شمردن حق دسترسی سریع و آسان شخص و یا نماینده قانونی وی، به خدمات دستگاه اجرایی.

-         اجتناب از انجام امور شخصی در ساعات اداری.

-         راهنمایی مناسب مراجعان.

-         حضور دایمی مقام تصمیم گیرنده، امضاکننده یا نماینده وی در اداره و دسترسی سریع و آسان ارباب رجوع به ایشان.

-         عدم توقف خدمت به مراجعان، تحت هر شرایطی و عدم موکول کردن آن به مراجعه یا مراجعات بعدی با توجیه عدم حضور کارمند در اداره و مواردی از این قبیل.

-         روان سازی خدمات و حذف رویه های زاید و مخل در ارائه خدمات.

-         عدم تعطیلی خدمات اداری در ساعات اداری حتی به صورت موقت.

-         اطلاع رسانی به موقع، در خصوص مدارک ناقص ارائه شده، توسط مراجعه کنندگان.

-         آشناسازی مراجعان، با فرایند صدور مجوز، واحد مربوط و فرد رسیدگی کننده به تقاضا.

-         ثبت دقیق تقاضاهای ارباب رجوع و ارائه شماره پیگیری.

-         دسترسی آسان ارباب رجوع، به فرم های اداری.

.


Comparative Education

دیدید بعضی از مدیران، معاونان و کارمندان صاحب امضاء، صاحب رأی و صاحب نظر که یه اختیار و یه مسؤولیتی هم دستشونه، بعضی وقتا، با ارباب رجوع، بداخلاقی می کنن و تندی و درشتی می کنن؟ من این موضوع رو بررسی کرده ام و به این نتیجه رسیده ام که اینها، می خوان وانمود کنن و اینجوری بگن و به دورو بریا یه جوری و البته اینجوری بفهمونن که ما در کارمون، جدی و محکم هستیم! یعنی درواقع، فکر می کنن و تصورشون اینه که هرکسی، اخلاقش بد باشه و تندخو باشه، کارمند جدی هستش و مورد عنایت فرادستشون قرار می گیره؛ اینا هرچه قدر دوروبرشون شلوغ تر باشه، بداخلاق تر می شن؛ یعنی دوتا همکار دیگه هم که کنارشون باشه، جوگیر می شن و بیشتر، تندی می کنن که این هم یکی دیگر از نتایج یک سیستم ناکارآمد اداری است؛ معمولاً هم می بینی همینا، سهل انگاری می کنن در کارشون. من یه بار، یه درخواستی رو به صورت مکتوب و طبق روال معمول، گذاشتم داخل یه پاکتی و بردم حضوری و دستی دادم به معاون اداره وقت؛ معاون اداره که دوروبرش ارباب رجوع بود و از کارمندان خود مجموعه هم حضور داشتند، یهو دور ورش داشت؛ رو به من کرد و گفت: چه ومی داره نامه اتونو بذارین داخل پاکت؟ یه پاکت می دونی چند درمی آد؟ بیت الماله؛ چرا رعایت نمی کنی؟ شما می تونستی نامه اتو همینجوری هم ارائه بدی؛ چه ومی داره نامه اتونو بذارین داخل پاکت؟ و کلی سرزنشم کرد؛ وقتی بعدها کارای این آقارو بررسی و رصد کردم، دیدم همین آقای تندخو و دقیق در مسایل اداری! و موضوع بیت المال! با سواری مدل بالای اداره، به صورت مستمر و با همراهی خانواده محترمشان، به گشت و گذار و گردش در مناطق صعب العبور و بکر استان می پردازند و در سایه همین بیت المال، استان گردی می کنن و از زندگی لذت می برند.

Comparative Education

به زودی، طولانی ترین متن فارسی بدون نقطه را برای علاقه مندان، ارائه خواهم کرد؛ این متن، در سامانه ثبت اثر هنری و ادبی، بارگذاری شده و در حال طی آخرین مراحل خود می باشد؛ علاوه بر آن، در مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز بارگذاری شده و در حال اکمال می باشد. اين كار من در واقع، يك كار جديدی نيست اما در نوع خود، بی نظير است؛ قبلاً، نوشته های بدون نقطه را در زبان عربی و فارسی داشته ايم.


Comparative Education

چندسال پیش، مسؤولیت یه امتحانی رو که قرار بود در سه سطح استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل برگزار بشه، به من سپرده بودند؛ شرکت کنندگان زیادی اومده بودن؛ آزمون قرار بود در دو مرحله علمی و عملی برگزار بشه. در مرحله آزمون عملی که چندروز بعد از مرحله علمی آن برگزار شده بود، متوجه حضور یه خانمی در سرجلسه شدم که فکر کردم و احتمال دادم اولین باره دارم می بینمش! در حالی که آزمون دهندگان مرحله عملی باید همون افراد آزمون دهنده مرحله علمی می بودن؛ رفتم کنار صندلیش و بالاسرش وایستادم؛ خوب نگاش کردم و تقریباً مطمئن شدم شخص دیگه ای هستش. دونفر بازرس هم از تهران اومده بودن؛ موضوع رو به اونا هم منتقل کردم و گفتم: اون خانم، به احتمال زیاد، جای نفر اصلی اومده و نیاز به بررسی داره. بازرسان، موضوع رو بررسی کردن؛ عکسارو که تطبیق دادن، اعلام کردن: نه ما مشکلی نمی بینیم و شرکت کننده، همون خانمیه که در مرحله علمی هم حضور داشته اما من قانع نشدم و همچنان، بر نظر خودم پافشاری می کردم. یکی از بازرس ها گفت: برادر خود دانی؛ اگر ایشون، همون خانمی باشند که در مرحله علمی هم شرکت کرده اند که همینطور هم هست و شما همچین موضوعی رو مطرح کنید و حرف شما درست درنیاد، اون ممکنه داد و بیدار راه بندازه و جلسه امتحان، به هم بخوره. من، مسؤولیت بررسی این موضوع و عواقبشو به عهده گرفتم؛ رفتم بالاسرش؛ کد ملیشو پرسیدم؛ درست جواب داد؛ خب معلومه دیگه اون قطعاً کد ملی کسی رو که به جاش اومده بود، حفظ کرده بوده؛ نام پدر و چندین مشخصات دیگه هم ازش پرسیدم؛ همه رو جواب داد؛ من کلافه شده بودم؛ می دونستم اون همونی نیست که باید سرجلسه می بود اما چه طوری می تونستم اثباتش کنم؟.


Comparative Education

چندسال پیش، یه آشنایی رو انداخته بودن زندان؛ وضعیتش، طوری بود که دادستان، ملاقات با زندانی رو به خاطر حُسن جریان بازپرسی، ممنوع اعلام کرده بود و فقط، نزدیکانش که در قانون هم مشخص شده، اجازه ملاقات داشتن که البته بعدها، در یکی از شعب تجدیدنظر، رأی قبلی تعدیل شد و درنهایت هم تبرئه اش کردن. اون روز، تصمیم گرفتم برم ملاقاتش؛ یه دوست دیگه ای هم داشتم در بخش اداری همون زندان که از کارمندان ارشد مجموعه بود؛ راحت بودم باهاش؛ بهش گفتم: من به عنوان برادر اون زندانی، می خوام بیام ملاقاتش. گفت: شوخی نکن؛ تو که برادر اون نیستی. گفتم: بله، نیستم؛ من هم نگفتم برادرش هستم؛ من گفتم: به عنوان برادرش. گفت: اگر قصد ملاقات داری باهاش، باید درخواست کتبی بدی تا با دستور یک مقام قضایی، مثل: قاضی ناظر زندان، قاضی پرونده یا رییس زندان، از ملاقات بهره مند بشی و قاضی شعبه اگه موافقت کرد، می تونی ملاقات داشته باشی و این کار، واسه خودش یه پروسه ای داره و ممکنه درنهایت قبول هم نکنن.


Comparative Education

دوستان لطف می کردند! برای ایجاد یک تنوع غذایی و تهیه غذایی خوشمزه، کفترچاهی می گرفتند؛ در کنار سایر دوستانی که سهم همه اونارو هم می دادن، بـــرای من هم هر چنــدروز یک بار، ســه تا کبوتر چاق و چله می آوردند.


Comparative Education

معظم له، در بیانیهگام دوم انقلاب» خطاب به ملت ایران، در خصوص موضوع پژوهش، مراکز پژوهش و پژوهندگان، در سرفصل جداگانه ای و در فصل نخست آن، توصیه های اساسی فرموده اند که به شرح زیر، می باشد:

علم و پژوهش: دانش،‌ آشکارترین وسیله‌ی عزّت و قدرت یک کشور است. روی دیگر دانایی، توانایی است. دنیای غرب به برکت دانش خود بود که توانست برای خود ثروت و نفوذ و قدرت دویست‌ساله فراهم کند و با وجود تهیدستی در بنیان های اخلاقی و اعتقادی، با تحمیل سبک زندگی غربی به جوامع عقب‌مانده از کاروان علم، اختیار ت و اقتصاد آنها را به دست گیرد. ما به سوءاستفاده از دانش مانند آنچه غرب کرد، توصیه نمی کنیم، امّا مؤکّداً به نیاز کشور به جوشاندن چشمه‌ی دانش در میان خود اصرار می‌ورزیم. بحمدالله استعداد علم و تحقیق در ملّت ما از متوسّط جهان بالاتر است. اکنون نزدیک به دو دهه است که رستاخیز علمی در کشور آغاز شده و با سرعتی که برای ناظران جهانی غافلگیرکننده بود - یعنی یازده برابر شتاب رشد متوسّط علم در جهان- به پیش رفته است. دستاوردهای دانش و فنّاوری ما در این مدّت که ما را به رتبه‌ی شانزدهم در میان بیش از دویست کشور جهان رسانید و مایه‌ی شگفتی ناظران جهانی شد و در برخی از رشته‌های حسّاس و نوپدید به رتبه‌های نخستین ارتقاء داد، همه‌وهمه در حالی اتّفاق افتاده که کشور دچار تحریم مالی و تحریم علمی بوده است.


Comparative Education

*(این نوشته و احصای برخی از اختلال ها، تخلّفات، ناهنجاری ها، آسیب های اجتماعی، رذایل اخلاقی فردی و  اجتماعی، گرچه کامل ترین است که تا به حال، نوشته شده است اما همچنان، در حال تکمیل، ویرایش، حذف و اضافات می باشد و قطعاً، نمی تواند نهایی و پایانی آن باشد؛ این موارد، به این شکل و به صورت یکجا، در هیچ منبعی، تجمیع و آورده نشده است و در بیشتر منابع موجود، حداکثر تا 40 مورد، احصاء شده است؛ این درحالی است که در نوشته پیش رو، تا بیش از 500 مورد، جمع آوری شده است. مطمئنم این نوشته، به این صورت، منبع و مرجعی برای پژوهشگران خواهد بود تا احیاناً، آن را ادامه بدهند و تکمیل نمایند. چنانچه، موارد جدیدی هم، به نظر شما مخاطبان و خوانندگان محترم می رسد، اعلام نمایید تا درج و اضافه گردد. محمدرضا باقرپور)

-         اعتیاد سنتی.

-         اعتیاد صنعتی.

-         پولشویی.

-         ازدواج غیرقانونی.

-         اغتشاش در جامعه.

-         نشر اکاذیب و شایعه.

-         جیب بری.

-         ترور.

-         .

-         زمین خواری.

-         کودک همسری.

-         کودک آزاری. (هرگونه بدرفتاری فیزیکی یا عاطفی، استفاده جنسی، غفلت یا رفتار همراه با بی توجهی یا استثمار تجاری یا سایر انواع استثمارها که منجر به آسیب واقعی یا احتمالی به سلامت جسمی و روانی، بقا و رشد یا کرامت کودک در زمینه روابط یا مسؤولیت، اعتماد یا قدرت شود.)

-         همسر(زن)آزاری. (همسر آزاری، یعنی بدرفتاری یا خشونتی که از طرف مرد، بر زن اعمال می شود که این خشونت، ممکن است جسمی، روانی یا جنسی بوده باشد.)

-         شوهرآزاری. (رفتاری آزار دهنده از سوی زن، علیه شوهر که در محیط خانواده، به وقوع می پیوندد و حقوق او را پایمال می کند؛ البته این آزار، ممکن است جنبه روانی، جنسی، اقتصادی، جسمی و. داشته باشد.)

-         وجود کودکان خیابانی.

-         تنبیه فیزیکی کودک. (کتک زنی)

-         گروگان گیری.

-         آدم ربایی.

-         رشوه گرفتن.

-         رشوه دادن.

-         دیگرکشی.(قتل)

-         خودکشی.

-         طلاق.

-         فرار فرزند از خانه.

-         فرار زن از خانه شوهر.

-         فرار مرد از خانه که معمولاً، به دلیل اعتیاد به مواد مخدر، بدهی، شوهرآزاری از طرف زن و. اتفاق می افتد.

-         عکاسی و فیلمبرداری های پنهانی و غیرمجاز از اماکن،عمومی، مانند: باشگاه های ورزشی بانوان، تالارهای مجالس عروسی، سرویس های بهداشتی، اتاق های پرو، آرایشگاه ها، استخرهای نه و.

-         اسیدپاشی.

-         باجگیری.

-         انجام بازی های غیرمجاز رایانه ای.

-         خرید و فروش بازی های غیرمجاز رایانه ای.

-         بیکاری.

-         بی حجابی.

-         بدحجابی.

-         اختلاس.

-         رانت.

-         چاپ و پخش شب نامه.

-         چاپ و پخش کتب غیرمجاز.

-         چاپ و پخش مجلات و مطبوعات غیرمجاز.

-         چاپ و نشر تصاویر غیرمجاز در بسترهای مختلف و به طرق مختلف.

-         جعل انواع اسناد و مدارک.

-         همجنس بازی.

-         آمیزش با حیوانات. (وطی)

-         مزاحمت های خیابانی برای دختران و بانوان.

-         وندالیسم. (تخریب کنترلنشده اشیاء و آثار فرهنگی باارزش یا اموال عمومی، مثل: صندلی ها در استادیوم ورزشی و.)

-         یادگاری نویسی روی دیوارها، اماکن عمومی مختلف، درختان و.

-         راه اندازی مراکز فحشاء.

-         تن فروشی و فحشاء و درآمد مالی از آن.

-         خرید و فروش اسلحه و سایر وسایل انفجاری غیرمجاز، مثل نارنجک.

-         نگهداری و حمل اسلحه غیرمجاز و سایر وسایل انفجاری غیرمجاز، مثل: نارنجک.

-         خرید و فروش ترقه های غیرمجاز.

-         ترقه بازی.

-         خرید و فروش، حمل و نگهداری انواع مواد مخدر.

-         مصرف انواع مواد مخدر.

-         مصرف نوشیدنی های الکلی.

-         خرید و فروش نوشیدنی های الکلی.

-         تهیه مشروبات الکلی در منزل، به روش سنتی.

-         زورگیری.

-         تأسیس شرکت های هرمی.

-         عضویت در شرکت های هرمی.

-         شعارنویسی، علیه مسؤولان رده های مختلف.

-         توالت نویسی.

-         رد و بدل شدن ناسزا و فحش های رکیک، بین اشخاص.

-         غیبت.

-         تهمت.

-         دروغگویی.

-         خودخواهی.

-         ذلت و خواری.

-         تملق و چاپلوسی.

-         خشم.

-         بی غيرتی.

-         افشاگری.

-         نمّامی.

-         چشم پوشی از حق.

-         تجسس.

-         سادگي و بلاهت.

-         جلع و برهنگی.

-         حميت. (جانبداری از باطل)

-         بی تفاوتی نسبت به حق و باطل.

-         محدودیت به عاطفه غریزی در انسان ها.

-         بی عاطفگی.

-         نفاق و دورویی.‏

-         حفظ ظاهر برای جلوه گری و فريب مردم.

-         هتك آبروی اسلام و مسلمانان.

-         نامجویی و شهرت‏ طلبی برای خويشتن.

-         انزوا و گوشه ‏گيری.

-         افشای راز دیگران.

-         خوف نداشتن از خدا. (جرأت و بی باكی.)

-         تجری نسبت به

دیدید بعضی از مدیران، معاونان و کارمندان صاحب امضاء، صاحب رأی و صاحب نظر که یه اختیار و یه مسؤولیتی هم دستشونه، بعضی وقتا، با ارباب رجوع، بداخلاقی می کنن و تندی و درشتی می کنن؟ من این موضوع رو بررسی کرده ام و به این نتیجه رسیده ام که اینها، می خوان وانمود کنن و اینجوری بگن و به دورو بریا یه جوری و البته اینجوری بفهمونن که ما در کارمون، جدی و محکم هستیم! یعنی درواقع، فکر می کنن و تصورشون اینه که هرکسی، اخلاقش بد باشه و تندخو باشه، کارمند جدی هستش و مورد عنایت فرادستشون قرار می گیره؛ اینا هرچه قدر دوروبرشون شلوغ تر باشه، بداخلاق تر می شن؛ یعنی دوتا همکار دیگه هم که کنارشون باشه، جوگیر می شن و بیشتر، تندی می کنن که این هم یکی دیگر از نتایج یک سیستم ناکارآمد اداری است؛ معمولاً هم می بینی همینا، سهل انگاری می کنن در کارشون. من یه بار، یه درخواستی رو به صورت مکتوب و طبق روال معمول، گذاشتم داخل یه پاکتی و بردم حضوری و دستی دادم به معاون اداره وقت؛ معاون اداره که دوروبرش ارباب رجوع بود و از کارمندان خود مجموعه هم حضور داشتند، یهو دور ورش داشت؛ رو به من کرد و گفت: چه ومی داره نامه اتونو بذارین داخل پاکت؟ یه پاکت می دونی چند درمی آد؟ بیت الماله؛ چرا رعایت نمی کنی؟ شما می تونستی نامه اتو همینجوری هم ارائه بدی؛ چه ومی داره نامه اتونو بذارین داخل پاکت؟ و کلی سرزنشم کرد؛ وقتی بعدها کارای این آقارو بررسی و رصد کردم، دیدم همین آقای تندخو و دقیق در مسایل اداری! و موضوع بیت المال! با سواری مدل بالای اداره، به صورت مستمر و با همراهی خانواده محترمشان، به گشت و گذار و گردش در مناطق صعب العبور و بکر استان می پردازند و در سایه همین بیت المال، استان گردی می کنن و از زندگی لذت می برند.

Comparative Education

زمستان(مهدی اخوان ثالث)

سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت؛

سرها، در گریبان است.

کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را

نگه، جز پیش پا را دید، نتواند

که ره، تاریک و لغزان است.

وگر دست محبت سوی کس یازی،

به اکراه آورد دست از بغل بیرون

که سرما، سخت سوزان است.

نفس، کز گرمگاه سینه می آید برون، ابری شود تاریک؛

چو دیوار ایستد در پیش چشمانت.

نفس، کاین است؛ پس دیگر چه داری چشم

ز چشم دوستان دور یا نزدیک؟.


Comparative Education

یه آشنای فارسی زبونِ مهمونی رو، با خودمون همراه کردیم؛ بردیم بازار مسقف تبریز1 ؛ در یه جایی از اون بازار، این دوستمون، با تعجّب، ازم پرسید: قارون، مگه آدم بدی نبوده؟ گفتم: آره خب؛ چه طور مگه؟ گفت: آخه من الآن یه جایی دیدم اسم مغازه رو، قارون گذاشته بودن! گفتم: کوش؟! گفت: رد شدیم. گفتم: نشونم بده. برگشتیم به عقب؛ زیاد جلو نرفته بودیم؛ وقتی نشونمون داد که روی شیشه، نوشته شده: قارون، دسته جمعی خندیدیم؛ ما می خندیدیم و اون فارسی زبان، هاج و واج مونده بود و بر و بر مارو نگاه می کرد و بیشتر و بلندتر می شد خنده مان.


Comparative Education

صمغ و شیره‌ای که از تخمدان گل خشخاش بیرون می‌آید، ابتدا، سفید و بعد، در معرض هوا، به رنگ حنایی و سپس، به رنگ قهوه‌ای سیاه درمی‌آید و پس از خشک شدن، به چیزی، به نام تریاک» تبدیل می‌شود که مصرف آن، 
مغز را می رباید.

Comparative Education

از کتابفروشان قدیمی استان آذربایجان غربی بود؛ چند سال پیش بود؛ یه روز دیدم خیلی آشفته است؛ به نظرم اومد با کسی دعواش شده؛ حدسم درست بود؛ رفتم ازش پرسیدم: قضیه چیه؟ با کسی، حرفت شده؟ گفت: یه نفر اومده بود دو، سه میلیون تومن کتاب می خواست ازم. گفتم: خب از این بهتر که نمی شه؛ شما همچین فروش کتابی نداشتین تا حالا. گفتم: شما که قیمت کل کتابای قفسه ات، پنج، شش میلیون تومن بیشتر نمی شه، خرید دو، سه میلیونی خیلی عالیه.

Comparative Education

عزیزی رو از دست داده بودم؛ شام غریبانش، بلند شدم رفتم یه غذایی بگیرم بیارم برای مهمونا؛ آخرشب بود؛ رفتم به یه کبابی؛ گوشت چرخکرده داشت اما آماده و سیخ کرده اشو نداشت و تموم شده بود؛ ازطرفی دیگه، شاگردش هم رفته بود و کمکی نداشت؛ گفت: گوجه فرنگی نداره. بهم گفت: خودم کباب هارو حل می کنم و سریع، کارشو شروع کرد و تکنفره، کباب های زیادی رو سیخ کرد. رفتم از یخچال، چندتا نوشابه بزرگ ورداشتم و داخل پلاستیک کردم.


Comparative Education

در حاشیه یکی از شهرستان ها، برای اسکن قسمتی از یه رومه ای، وارد مغازه فتوکپی شدم؛ یه پسربچه ای، بدون جوراب و با دمپایی پلاستیکی و بدون بالاپوش و در حالی که لباس گرم و خوبی هم به تن نداشت و کمی هم مضطرب، به نظر می رسید و در قسمتی از پلیورش، یه هارمونی رنگی دیده می شد از رنگ های گرمِ زرد و قهوه ای و نارنجیِ ناشی از سوختگی که نشان از آن داشت که متعلق به خانواده متوسط به پایینی هستش و احتمالاً هم که یه دست بیشتر لباس نداشته و ناگزیر بوده لباسشو، روی بخاری و با شتاب، خشکش بکنه، با یه پنج هزار تومانی لوله کرده و مچاله شده در دست که محکم گرفته بود، وارد مغازه شد؛ از خانم پشت کامپیوتر، می خواست تا انشایی رو با موضوع علم، بهتر است یا ثروت؟ از کامپیوتر دربیاره و چاپ کنه براش و چه قدر هم عجله داشت و هی، خواسته اشو تکرار می کرد.


Comparative Education

مدتی قبل، در یکی از هنرستان ها، مدیر بودم؛ اون روز، چند نفر از استادان، در دفتر حضور داشتن؛ یه دانش آموزی، سراسیمه، وارد دفتر شد؛ وقتی دید تنها نیستم، گفت: آقا اجازه؟ بعداً می آم؛ می گم! گفتم: نه، راحت باش و همین الآن، بگو. گفت: آقا اجازه؟ و با یه مقدمه ای و با صغری کبری کردن و پوزش خواستن، سرانجام گفت: فلان دانش آموز، ادای شمارو درمی آره همیشه و تقلید می کنه شمارو؛ حرکات شمارو انجام می ده و صداتونو درمی آره آقا. گفتم: باشه می تونی بری. زنگ تفریح بعدی، گفتم بگن اون دانش آموز بیاد دفتر. وقتی اومد، بهش گفتم: شنیده ام تقلید هم می کنی؟ درسته؟ گفت: آقا نه؛ آقا ببخشید؛ آقا دیگه از این کارا نمی کنم؛ آقا. گفتم: بسه دیگه؛ باید اجراء کنی؛ نقش منو، اجراء کن. گفت: آقا نمی تونم؛ آقا این دفعه رو ببخشید. گفتم: اجراء کن؛ زود باش. گفت: آقا اینجا که نمی شه پیش آقا معلمان. گفتم: زود باش اجراء کن.


Comparative Education

امروز، با یه مصرف کننده شیشه، همکلام شدم؛ می گفت: مدتی است ترک کرده؛ گفتم: چه طور شد ترک کردی؟ گفت: یه روز، پسرم بدون هیچ مقدمه ای و خیلی صریح، بهم گفت: بابا مایه ذلّت شده ای تو. گفتم: خفه شو کرّه خر؛ تو می دونی ذلت، با کدوم ذِ نوشته می شه؟ گفت: در مدرسه هم سر به زیر و شرمگینه. مادرشو صدا زدم؛ گفتم: پایپ منو بیار. گفت: واسه چی دیگه؟! امروز، مصرف داشتی که؛ باز واسه چی پایپو می خوای؟! بچه است دیگه نفهمیده؛ حالا یه چیزی گفته؛ تو اعصابتو خرد نکن. این دفعه رو خیلی محکم داد زدم و گفتم: زن پایپو بیار. پایپو که آورد؛ محکم زدمش به دیوار؛ خرده شیشه ها ریخت روی فرش؛ زنم گفت: باز معطّل می مونی مرد؛ حالا می بینی. بلند شدم رفتم حموم؛ با آب سرد، دوش می گرفتم؛ زیر دوش، فکرهای خوبی می کردم؛ با خودم حرف می زدم؛ تصمیم خودمو گرفته بودم؛ روزهای اول، خیلی بهم فشار اومد؛ ترک اعتیاد به شیشه، اون هم در خونه، خیلی سخته.


Comparative Education

از شهر، فرار کرده بود؛ گاه گاهی، سر می زدم بهش؛ غذا می بردم براش و ازش می پرسیدم چی دوست داره تا ببرم براش؛ اون روز، باز هم توی جاده دیدمش؛ خیلی دوست داشتم یه گپی باهاش بزنم و درد دلشو گوش کنم؛ مردم می گفتن: دیوونه است.» کلی باهم حرف زدیم. می گفت: من، خودم یکی از معروفترین! افراد هستم؛ خیلی ها، راجع به من و پشت سر من، حرف می زنن؛ امان از دست این مردم؛ این، یعنی معروفیّت!» وقتی ازش پرسیدم: چرا صورتشو سیاه کرده؟» گفت: شما مگه خودتون توی موقعیت های مختلف، رنگ عوض نمی کنید؟ من هم وقتی بیرون از شهرم، اینجوری رنگ عوض می کنم و استتار می کنم اما نه از ترس حیوانات بلکه از ترس انسان ها! تا آسیبی بهم نرسه؛ آسیب یک انسان، از آسیب یک حیوان، مهلک تر و زمین گیرتره.» بهش گفتم: لااقل، یه وسیله ارتباطی جور می کردی واسه خودت؛ الآنه، همه دیگه موبایل دارن؛ از اون ارزوناش هم می تونی بگیری.» گفت: من دوست دارم ارتباطم با همه، صورت به صورت باشه؛ من وقتی هستم، با تمام وجود هستم و وقتی نیستم، به کلی نیستم.» پرسیدم: اینجا راحتی؟» گفت:.


Comparative Education

وقتی علت رنگ رفتگی شلوارش را پرسیدم، گفت: دیشب، آخر وقت، شلوارم را شستم و روی طناب، پهن کردم.» می گفت: حدس می‌زدم شلوارم تا صبح، خشک نمی شود؛ واسه همین هم، زودتر بیدار شدم تا با اتو، هم خشکش کنم و هم صافش کنم.


Comparative Education

مسافر تهران بودم؛ کنارم، یه نوجوانی نشسته بود؛ من، هنوز هم طرفدار نشستن در کنارِ پنجره و لذّت بردن از منظره بیرون هستم؛ چه اتوبوس باشه؛ چه هواپیما؛ اون روز هم، طرف شیشه نشسته بودم؛ مثل من، زیاد حرف نمی زد؛ کمی، افسرده به نظر می رسید؛ به نظرم، رفتارش عادی نبود؛ بعد از یه مسیری، نگاهم به کف دستش افتاد؛ ولو شده بود و کاملاً به صندلی اتوبوس، تکیه کرده بود؛ سرش افتاده بود و کف دستش، رنگی بود؛ ازش پرسیدم: چرا اینجوری شده دستت؟ چیزی شده؟» حرف نزد؛ با حرکات چشمانش، تأیید کرد که چیزی شده؛ اون یکی دستش، یه قوطی پلاستیکی خالی قرص بود؛ از دستش، گرفتم و فهمیدم قرصارو ریخته کف دستش و لحظاتی رو احتمالاً نگه داشته تا فکر! بکنه و بعد، تصمیم خودشو گرفته و بعداً هم که همه صدتا قرصو بالا انداخته؛ رنگ کف دست هم مال روکش قرص بوده. من چون مدتی رو در داروخونه کار کرده بودم، داروهارو کم و بیش می شناختم؛ اون قرص، در داروخونه ها، معمولاً در شکل های 10 میلی گرمی، 20 میلی گرمی و 40 میلی گرمی وجود داره؛ اون پسر، 40 میلی گرمیشو انداخته بود؛ یعنی 100 تا قرص 40 میلی گرمی. من فهمیدم که قصدش، خودکشی بوده.


Comparative Education

چند سال پیش، فرصتی شد تا در مراسم یادبود یکی از مشاهیر فقید عصر حاضر، حضور داشته باشم؛ در پایان برنامه، از فرزند ارشد خانواده، کلی تقدیر و تشکر کردند؛ هدایای نفیسی، اهداء شد؛ بسیاری از مهمان ها، یکی پس از دیگری و ضمن اهدای هدایا، عکس انداختن باهاش. برنامه که تموم شد و همه پراکنده شدن، من هم مثل بقیه، از سالن بیرون اومدم و مثل تعداد معدودی از دعوت شدگان، کنار خیابون ایستادم و منتظر تاکسی موندم؛ خیلی از مهمونا که ماشین شخصی داشتند، سوار ماشیناشون شدن و رفتن.

Comparative Education

جلوتر رفت؛ به نظر، آشنا می اومد؛ بازهم جلوتر رفت؛ اونو شناخت؛ یادش اومد که چه قدر کتکش زده اما چرا آدم نشده! از دور و بریاش اجازه خواست باهاش چند کلمه حرف بزنه؛ ازش پرسید: تو اینجا چیکار می کنی؟ مگه چی شده؟ چیکار کردی آوردنت اینجا؟» با صدایی آروم، جواب داد: آقای ناظم! من هم مثل شما و همه انسان ها، به خودم و شخصیت خودم، علاقه مند بودم؛ همیشه، می‌خواستم مورد احترام باشم اما کلمات توهین آمیز و نگاه های تحقیرآمیز شما و امثال شما، اون هم در میون یه جمعی، منو درهم می پیچید و ناراحتم می کرد اما نمی تونستم چیزی بگم؛ رفتارهای توبیخ آمیز و ملامت بار شما، منو به رنج و تشویش می افکند و شخصیتم را متزل و خرد می کرد؛ شما و امثال شما، منو طرد می کردین و.


Comparative Education

مدیران موفق، فعالیت های کاری مديران ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسلامى و چالش های اساسی مدیران فرهنگی.                                                                                                                                                            

مدیر موفق

چه عوامــلى، در افزايـش و كاهـش موفقيت مديــران، مؤثر است؟ قبـل از هـر بحثـى، لازم است تعريف مديريت را، از نظـر آقاى دكتر على رضائيان، از ذهن بگذرانيم: مديريت، فرايند به كارگيرى مؤثر و كارآمد منابع مادى و انسانى در برنامه ‏ريزى، سازماندهى، بسيج منابع و امكانات، هدايت و كنترل است كه براى دستيابى به اهداف سازمانى و بر اساس نظام و ارزش مورد قبول، صورت مى‏ گيرد. چه عواملى، باعث افزايش قدرت اين مفهوم، يعنى مديريت مى ‏شود و از يك مدير عادى، مديرى موفق و كارآ مى ‏سازد؟ واژه مديريت كه در اين نوشته، به صورت عام به كار مى‏ رود، مى ‏تواند شامل كليه مديران به مفهوم كلمه باشد؛ اين مدير، مى‏تواند مدير يك كارخانه بزرگ، مديركل يك اداره، مدير دبستان يا مدير يك شركت كوچك باشد. در مرحله نخست، بايد ديد كه چه عواملى، باعث مى ‏شود شخصى، به مرحله مديريت برسد و در خود، احساس توانايى و قدرت اداره يك مجموعه را بکند؟ شخصى كه داراى خصايلى، همچون: عزت نفس، هوش زياد، ابتكار، شوخ طبعى، برون گرايى، كنترل خود و ديگران، قدرت تصميم‏ گيرى، مصمم در رسيدن به يك هدف و پى‏گيرى جدى آن، اراده قوى و پايدار، واقع‏ بينى، عدم نااميدى، تلاش زياد در رسيدن به هدف و. باشد، امكان زيادى براى رسيدن به مرحله مديريت را دارد و مى ‏تواند و البته نه ااماً مدير بشود که اين مدير، ممكن است مدير يك شركت بلندپايه يا مدير يك دبستان نيز باشد. تشديد و تقويت عواملى كه باعث موفقيت و رسيدن يك شخص، به مرحله مديريت شده است، خود مى ‏تواند باعث افزايش كارآيى يك مدير بشود و برعكس، تضعيف آن عوامل، باعث كاهش موفقيت مديران خواهد شد. يك مدير، وقتى موفق است كه بتواند از عهده انجام كارهاى تخصصى و حرفه ‏اى و فنى برآيد؛ او بايد زيردستان خود را خوب بشناسد و به آنها توجه كند؛ مدير موفق، هميشه يك كانال هايى را براى ارتباط كاركنان باز مى‏ گذارد. مديرى موفق است كه ضمن پذيرش مسؤوليت با جان و دل، الگوى مناسبى براى زيردستانش باشد. مدير، وقتى كارآيى ‏اش بيشتر خواهد شد كه بتواند رفتار و اعمال كاركنان را، با توجه به هدف نهايى آن سازمان، در كنترل و هدايت خود داشته و قدرت تصميم‏ گيرى داشته باشد. سايق قوى براى قبول مسؤوليت و تكميل وظايف، پافشارى و پشتكار در تعقيب هدف ها، تهور و ابتكار در حل مسايل، انگيزه براى ابتكار عمل در موفقيت هاى اجتماعى، اعتماد به نفس و احساس هويت فردى، تمايل به پذيرفتن عواقب تصميم ‏ها و اعمال، آمادگى براى پذيرش و جذب فشار روانى متقابل، قدرت تحمل ناكامى، توان نفوذ در رفتار ديگران و ظرفيت سازمان دادن نظام هاى تعادل اجتماعى براى هدفى كه در دست است، نياز شديد به قدرت، نياز كمتر به وابستگى عاطفى، خود كنترلى قوى و تعقلى بودن و نه احساسى و مواردی مشابه، از خصوصيات مشترك همه مديران است. اگر بتوان در مديران، اين سايق ها را تقويت كرد، قطعاً مديران قوى و موفقى خواهيم داشت. يك مدير خوب، بايد به اطلاعات فعلى خود، قانع نباشد و هميشه، اطلاعات خود را ارتقاء دهد و اين ارتقاء، مى‏ تواند از طريق رسمى و آموزشگاه ها و ضمن خدمت ها و مراكز عالى يا از طريق مراکز غیر رسمی و رسانه ها و مطالعه كتب مختلف باشد. مديرى كه به كاركنان خود، نيكی ها و مساعدت هاى اداری و شخصى مى‏ كند، مورد احترام قرار مى‏ گيرد و در نتيجه، در كارها، با همكارى صميمانه كاركنان، مواجه شده و در نهایت، با موفقيت بيشترى، پيش مى‏ رود؛ چون، در واقع، همكارى كاركنان و زيردستان، باعث موفقيت و افزايش كارآيى يك مدير مى‏ شود و مدير، بدون كاركنان، معنى پيدا نمى ‏كند. يك مدير موفق و كارآ، بايد براى شنيدن حرف هاى كاركنان خود، وقتی را اختصاص دهد و در جستجوى رفاه شخصى افراد تحت مديريت خود باشد. يك مدير، اگر بخواهد موفق باشد و اين موفقيت، بر كارآيى ‏اش، تأثير بگذارد، بايد با همه كاركنان، به شيوه ‏اى برابر رفتار كند و از طرفى، قابل نزديك شدن و مهربان باشد. او، طورى بايد رفتار كند كه وقتى با اعضاء صحبت مى‏ كند، آنها احساس راحتى داشته باشند. يك مدير موفق و كارآ، بايد پيش از آنكه تصميم در مورد موضوع هاى مهم را به اجرا مى گذارد، موافقت كاركنان را در مورد آنها، جلب كند. يك مدير اگر مى‏ خواهد كارآيى ‏اش بالا رود و موفقيت بيشترى در كارش حاصل نمايد، بايد نگرش خود را، براى كاركنان، كاملاً مشخص سازد؛ او، به شيوه ‏اى بايد سخن بگويد كه مورد سؤال قرار نگيرد. او بايد كاركنان را، بسته به كارآيى و تخصصشان، به كارهاى مشخص و معينى بگمارد. مدير موفق، توجه دارد كه كاركنان، هماهنگ باشند و اهداف خود را، با اهداف سازمان، در يك خط قرار دهند. مدير بايد بتواند ديگران را، تحت نفوذ خود قرار داده و رفتار آنان را، هدايت و كنترل نمايد. يك مدير، وقتى موفق است كه بتواند توانایي هاى ذهنى خود را، براى ايجاد يك فكر يا مفهوم جديد، به كار گيرد و در واقع، خلاقيت داشته باشد؛ به عنوان مثال، يك شركت، بايد محصول و خدمتى را ارايه دهد كه مورد نياز مشتريان باشد. نياز مشتريان، با گذشت زمان، تغيير مى ‏كند و نتیجتاً، محصول يا خدمت مورد نياز مشتريان، بايد با قيمت و كيفيت خوب و در زمان مناسب و با شکلی جدید، ارايه گردد. اگر شركت، خود را، با اين تغييرات و نيازها، هماهنگ نسازد، ممكن است ضمن تحمل هزينه هنگفت، چنانكه بايد، به اهداف خود دست نيابد. خلاقيت، براى بقاى هر سازمانى، لازم است. در طى زمان، سازمان هاى غيرخلاق، از صحنه، محو می شوند و اگر چنين سازمانى ممكن باشد در عملياتى كه در يك مقطع از عمر خود درگير آن است، موفق شود، سرانجام، مجبور به تعطيلی يا تغيير سيستم مى‏ گردد.


Comparative Education

از استادان معروف جامعه شناسی است؛ می گفت: تقریباً شصت سال پیش، در تبریز، یه مردی، دوغ فروشی می کرد؛ در بازار و محله ها داد می زد و می گفت: اوره یی یانان، گلسین (کسی که دلش می سوزه؛ کسی که دلش آتیش گرفته، بیاد.)» این جامعه شناس، می گفت:.

Comparative Education

کتاب، گوینده ای توانا، نصیری شکیبا، بصیری دانا، آغازگر همه فرهنگ ها، پنجره ای، رو به روشنایی ها، پلی امن، روی دریای موّاج نادانی ها، مونس تنهایی ها، دوست زمان سختی ها، پاسخگوی انبوه سؤال ها، سیراب کننده تشنگی ها، عامل روشنگری ها، بی صداترین آوازه ها، بستر خوبی ها، درمان دردها، گنجینه اسرار و شاه کلید قفل های درهای بسته آدمی است.
محمدرضا باقرپور


Comparative Education

از استادان معروف جامعه شناسی است؛ می گفت: تقریباً شصت سال پیش، در تبریز، یه مردی، دوغ فروشی می کرد؛ در بازار و محله ها داد می زد و می گفت: اوره یی یانان، گلسین (کسی که دلش می سوزه؛ کسی که دلش آتیش گرفته، بیاد.)» این جامعه شناس، می گفت:.

Comparative Education

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

موسسه خیریه سگال

آخرین جستجو ها